Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Raadpleegomgeving van de Provincie Oost-Vlaanderen

Wat

In de raadpleegomgeving (rpo) vind je:

  • De vergaderdata, de agenda, de reglementen en de beslissingen van de provincieraad (PR).
  • De vergaderdata en de beslissingen van de zittingen van de deputatie (DEP) en van de deputatie als administratief rechtscollege (ARC).
  • De vergaderdata en de agenda van de beleidscommissies (BC1 en BC2).

Reglementen 

  • Alle subsidiereglementen vind je op de subsidiepagina
  • Alle andere reglementen kan je eenvoudig vinden via de zoekpagina. Geef enkele zoektermen in en gebruik de filters om de zoekopdracht te verfijnen.

Agenda

Ben je benieuwd naar de agenda van een toekomende zittingen? Kijk hiervoor op de kalender en kies de gewenste zitting.

  • De agenda van de provincieraad is beschikbaar minstens 8 dagen voor de zitting. De agenda kan wel nog worden aangevuld met voorstellen en mondelinge vragen van de raadsleden.
  • De agenda van de deputatie (besloten vergadering) en van de deputatie als administratief rechtscollege worden niet op voorhand gepubliceerd.
  • De agenda van de beleidscommissies vind je gepubliceerd vanaf donderdag of vrijdag van de week vóór de zitting.

De inhoud van een agendapunt van de beleidscommissies of de provincieraad kan je meer in detail bekijken door op de titel te klikken. 

Beslissingen

Ken je graag de beslissing(en) van een afgelopen zitting?

Hoe de deputatie, de deputatie als administratief rechtscollege en de provincieraad heef beslist, vind je in de besluitenlijst. Die lijst wordt gepubliceerd na elke zitting. Je vindt ze onder de agendapunten van de zitting.
Op een zitting van de beleidscommissies worden geen beslissingen genomen. De commissies zijn een technische voorbereiding voor de provincieraad.

De notulen van de provincieraad met de officiële besluiten vind je onder de agendapunten van de zitting. De notulen van een zitting worden gepubliceerd wanneer de volgende zitting ze heeft goedgekeurd.

Voor de agendapunten van de provincieraad kan je per punt ook te weten komen wie er van de raadsleden aanwezig was, hoe er gestemd is geweest, wat de tekst van het besluit is en wanneer die gepubliceerd werd. Klik hiervoor op de titel van het agendapunt om die details te zien.

Kan je een agendapunt niet bekijken?

Staat de titel in het lichtgrijs, dan behoort het punt tot een besloten zitting of bevat de (ontwerp)beslissing vertrouwelijke informatie en kan die niet via de raadpleegomgeving bekeken worden. Soms kan een bijlage omwille van dezelfde reden niet geopend worden. De vertrouwelijkheid maakt dan deel uit van de uitzonderingen op de openbaarheid van bestuursdocumenten zoals bepaald door titel II, hoofdstuk 3 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Wil je de inhoud toch kennen, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen via het inzagerecht.

Hoe vind je een beslissing als je de datum van de zitting niet kent?

Gebruik hiervoor de zoekpagina. Geef een zoekterm in en gebruik de filters om de zoekopdracht te verfijnen. Let wel dat de beslissingen van de deputatie enkel vanaf de zitting van 17 juni 2021 hier op de raadpleegomgeving te vinden zijn. Voor de provincieraad is dat vanaf de zitting van 1 september 2021. Beslissingen voor die data zoek je voor deputatiebesluiten via het publicatieplatform en voor de provincieraadsbesluiten via de agendahistoriek

Ben je het oneens met een beslissing van de Provincie?

Je kan dan een klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. 

Live volgen

Volg de openbare vergadering van de beleidscommissies en van de provincieraad via livestream. De openbare vergaderingen van de beleidscommissies en van de provincieraad kan je zowel live als achteraf bekijken via de webcastpagina.
 Gaan deze vergaderingen over tot een besloten gedeelte, dan stoppen de livestream en de opnames.

De vergaderingen van de deputatie zijn niet openbaar. Van die vergaderingen zijn er geen opnames. 

Vragen?

Meer algemene informatie over het provinciebestuur vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Vond je geen antwoord op je vraag? Neem contact op via info@oost-vlaanderen.be..