Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00056 - Onderwijsinstellingen - scholengemeenschappen basisonderwijs - beëindigen mandaat huidige vertegenwoordigers en aanduiding nieuwe vertegenwoordigers beheerscomité - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00056 - Onderwijsinstellingen - scholengemeenschappen basisonderwijs - beëindigen mandaat huidige vertegenwoordigers en aanduiding nieuwe vertegenwoordigers beheerscomité - Goedkeuring 2022_PR_00056 - Onderwijsinstellingen - scholengemeenschappen basisonderwijs - beëindigen mandaat huidige vertegenwoordigers en aanduiding nieuwe vertegenwoordigers beheerscomité - Goedkeuring

Motivering

Motivering

De provincieraad heeft de bevoegdheid om vertegenwoordigers van de provincie in het beheerscomité van de scholengemeenschappen aan te duiden, evenals de bevoegdheid om die mandaten stop te zetten.

Volgens de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschappen, heeft de afgevaardigde van het schoolbestuur heel wat operationele taken. Sinds de aanstelling van een coördinator buitengewoon onderwijs, is het provinciebestuur in staat om deze taken ook daadwerkelijk uit te voeren.


Feitelijke en juridische gronden

  • het provinciedecreet van 9 december 2005;
  • het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs;
  • omzendbrief Bao/2005/11 van 30 juni 2005 betreffende scholengemeenschappen basisonderwijs;
  • het besluit van de Provincieraad van 27 mei 2020 tot aanduiding vertegenwoordigers beheerscomité scholengemeenschap basisonderwijs Dendermonde/Buggenhout met ingang van 1 september 2020;
  • het besluit van de Provincieraad van 27 mei 2020 tot aanduiding vertegenwoordigers beheerscomité scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland met ingang van 1 september 2020;
  • de overeenkomst tot het vormen van een scholengemeenschap tussen Kiempunt campus Buggenhout en de basisscholen van de stad Dendermonde, inzonderheid artikel 4;
  • de overeenkomst tot het vormen van een scholengemeenschap Kiempunt campus Assenede en Kiempunt campus Eeklo en de basisscholen van de gemeentebesturen van Assenede, Lievegem, Sint-Laureins en Zelzate, inzonderheid artikel 4.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

§ 1 Het mandaat van Walter Roggeman als vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap Dendermondse basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout wordt beëindigd.

§ 2 Het mandaat van An Vervliet als vervangend lid van de vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap Dendermondse basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout met hetzelfde mandaat in geval van afwezigheid van het effectief lid, wordt beëindigd.

Artikel 2

§ 1 Het mandaat van Eric Scheire als vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland wordt beëindigd.

§ 2 Het mandaat van Bart Vermaercke als vervangend lid van de vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland met hetzelfde mandaat in geval van afwezigheid van het effectief lid, wordt beëindigd.

Artikel 3

§ 1 De hierna volgende persoon:

wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap Dendermondse basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout.


§ 2 De hierna volgende persoon:

-  

wordt aangeduid als vervangend lid van de vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap Dendermondse basisscholen/Kiempunt campus Buggenhout met hetzelfde mandaat in geval van afwezigheid van het effectief lid.

Artikel 4

§ 1 De hierna volgende persoon:

-

wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland.


§ 2 De hierna volgende persoon:

-

wordt aangeduid als vervangend lid van de vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen in het beheerscomité van de scholengemeenschap basisonderwijs Meetjesland met hetzelfde mandaat in geval van afwezigheid van het effectief lid.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang.