Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_MV_00056 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: milieuvriendelijkheid provinciale golfbanen - aanleg en onderhoud

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_MV_00056 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: milieuvriendelijkheid provinciale golfbanen - aanleg en onderhoud 2022_MV_00056 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: milieuvriendelijkheid provinciale golfbanen - aanleg en onderhoud

Motivering

Indiener(s)

Greet De Troyer

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

wo 27/04/2022 - 16:45

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

recreatiedomeinen milieubeleid


Concrete vraag:

1 Hoe evalueert de deputatie de milieuimpact van onze golfinfrastructuur ?

2 Op welke manier wordt die impact tot een minimum beperkt ?

3 Welke zijn de verdere plannen inzake onderhoud ?