Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00062 - Erediensten - Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija - gebiedsuitbreiding - gunstig advies verlenen

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00062 - Erediensten - Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija - gebiedsuitbreiding - gunstig advies verlenen 2022_PR_00062 - Erediensten - Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija - gebiedsuitbreiding - gunstig advies verlenen

Motivering

Motivering

De islamitische geloofsgemeenschap Ensarija verantwoordt haar vraag tot gebiedsuitbreiding door aan te geven dat een groot deel van hun gelovigen buiten de huidige gebiedsomschrijving valt. Hierdoor kunnen deze personen rekening houdend met artikels 236 en 237 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten niet stemmen noch zich kandidaat stellen tot lid van het comité wegens het moeten voldoen aan drie cumulatieve voorwaarden. Deze voorwaarden zijn: 

1° ingeschreven zijn in het register van de islamitische gemeenschap;
2° de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de datum van de verkiezing;
3° ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de islamitische gemeenschap.

De aanvraag tot wijziging/uitbreiding van de gebiedsomschrijving is dus noodzakelijk voor de toekomstige werking van het comité.

Het Executief van de Moslims van België verzoekt dan ook om de gebiedswijziging toe te passen opdat de huidige gebiedsomschrijving van de islamitische geloofsgemeenschap Ensarija in Gent wordt aangevuld met de steden/gemeenten Zelzate, Destelbergen, Melle, Wachtebeke, Merelbeke en Eeklo.


Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005. 

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. 

Decreet van 22 oktober 2021 tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (citeeropschrift: "Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021").

Brief van 26 april 2022 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen waarbij de provincieraad van Oost-Vlaanderen verzocht wordt om advies uit te brengen over de aanvraag van het Executief van de Moslims van België tot wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende islamitische geloofsgemeenschap Ensarija in Gent. 

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De provincieraad verleent een gunstig advies over de aanvraag tot gebiedsuitbreiding van de islamitische geloofsgemeenschap Ensarija in Gent.

Artikel 2

Een afschrift van dit advies zal aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen en aan de betrokken geloofsgemeenschap gestuurd worden.