Terug
Gepubliceerd op 13/05/2022

2022_PR_00063 - Bestuurszaken - Participatielijst 2021 - Akteneming

Provincieraad
wo 25/05/2022 - 14:00 Raadzaal
2022_PR_00063 - Bestuurszaken - Participatielijst 2021 - Akteneming 2022_PR_00063 - Bestuurszaken - Participatielijst 2021 - Akteneming

Motivering

Motivering

Minstens eenmaal per jaar wordt de provincieraad in kennis gesteld van dit geactualiseerd overzicht, met een toelichting over alle wijzigingen die zich sinds de vorige toelichting hebben voorgedaan.

Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

Er wordt akte genomen van de bijgevoegde participatielijst 2021.