Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_PR_00003 - Personeel – Functie Financieel beheerder - Vacantverklaring, wijze van invulling selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_PR_00003 - Personeel – Functie Financieel beheerder - Vacantverklaring, wijze van invulling selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie - Goedkeuring

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Christian Bauwens, Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Anna Maria Charlier, Carola De Brandt, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Elisabet Dooms, Leentje Grillaert, Olaf Evrard, Riet Gillis, Erwin Goethals, Steve Herman, Peter Hertog, Henk Heyerick, Filip Liebaut, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens, Walter Roggeman, Koen Roman, Eric Scheire, Kenneth Taylor, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Stefaan Van Gucht, Filip Van Laecke, Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, An Vervliet, Joop Verzele, Kristof Windels, Steven Ghysens
Stemmen voor 35
Christian Bauwens, An Vervliet, Anna Maria Charlier, Bart Blommaert, Bart Vermaercke, Bruno Matthys, Carola De Brandt, Elisabet Dooms, Eric Scheire, Filip Liebaut, Filip Van Laecke, Hans Mestdagh, Henk Heyerick, Hilde Bruggeman, Hilde De Sutter, Joop Verzele, Karlijn Deene, Kenneth Taylor, Koen Roman, Kristof Windels, Kurt Moens, Leentje Grillaert, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Martine Verhoeve, Olaf Evrard, Peter Hertog, Philippe De Coninck, Riet Gillis, Stefaan Van Gucht, Steve Herman, Vera De Merlier, Walter Roggeman, Erwin Goethals, Phaedra Van Keymolen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_PR_00003 - Personeel – Functie Financieel beheerder - Vacantverklaring, wijze van invulling selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie - Goedkeuring 2023_PR_00003 - Personeel – Functie Financieel beheerder - Vacantverklaring, wijze van invulling selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie - Goedkeuring

Motivering

Motivering

Op 1 mei 2023 zal de functie van financieel beheerder bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen vacant zijn, door de ambtshalve herplaatsing op eigen verzoek van de huidige financieel beheerder.

De functie van financieel beheerder dient bijgevolg vacant verklaard te worden met ingang van 1 mei 2023.

Voor de invulling van deze functie zal een selectieprocedure (= procedure van aanwerving) opgestart worden.

De selectieprocedure wordt volledig uitbesteed aan selectiebureau Search & Selection.

De selectiecommissie moet samengesteld worden.

De commissieleden zullen de opdracht aanvaarden.Feitelijke en juridische gronden

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Provincieraadsbesluit van 26 januari 2022 betreffende het reglement met betrekking tot vergoedingen voor jury’s en commissies.

Besluit van de deputatie van 21 januari 2021 betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling voor het provinciepersoneel.

Het personeelsbehoefteplan.

Provincieraadsbesluit van 14 december 2022 betreffende de ambtshalve herplaatsing op eigen verzoek van de financieel beheerder als statutair personeelslid.


Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

De voltijdse statutaire functie van financieel beheerder wordt vacant verklaard.

Artikel 2

De voltijdse statutaire functie van financieel beheerder wordt ingevuld door het organiseren van een volwaardige selectieprocedure met volgende modaliteiten:

  • aanwervingsprocedure
  • volledige uitbesteding van de selectieprocedure
  • bekendmaking via de Nieuwsbrief Vacatures, intranet, de provinciale website, de VDAB, alumnikanalen, sociale media, VVSG, Poolstok en eventuele kanalen binnen het werkveld
  • de selectieprocedure bestaat uit 3 stappen:

            stap 1: schriftelijk gedeelte (op 50% van het totaal te behalen punten)

            stap 2: assessment center: uitbesteed aan Search & Selection

            stap 3: mondeling gedeelte (op 50% van het totaal te behalen punten)

  • aanleggen van een wervingsreserve met een looptijd van 3 jaar.

Artikel 3

De selectiecommissie voor deze vergelijkende selectieprocedure wordt als volgt samengesteld:

Voorzitter: Myra Vandekerckhove, senior management consultant bij Search & Selection

Secretaris: Nawal Elouch, HR-consultant bij Search & Selection

Deskundigen:

voor de praktijkgerichte schriftelijke test:

- Stefaan Desmet, financieel beheerder bij de provincie Oost-Vlaanderen

- Celine Eynatten, financieel beheerder bij de provincie Vlaams-Brabant

- Cathy Brouckaert, financieel directeur bij Stad Brugge

- prof. dr. Johan Christiaens, erebedrijfsrevisor – honorary registered auditor bij Ghent University - Department Accounting, Corporate Finance and Taxation

voor de mondelinge test:

- Stefaan Desmet, financieel beheerder bij de provincie Oost-Vlaanderen

- Celine Eynatten, financieel beheerder bij de provincie Vlaams-Brabant

- Cathy Brouckaert, financieel directeur bij Stad Brugge

- prof. dr. Johan Christiaens, erebedrijfsrevisor – honorary registered auditor bij Ghent University - Department Accounting, Corporate Finance and Taxation

Artikel 4

De functiebeschrijving, zoals toegevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd.