Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_PR_00005 - Wonen – intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) wonen – Verlenging van projectperiode project ‘rookmelders’ van IGS Wonen Zuid Oost-Vlaanderen met één jaar - Goedkeuring

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter

Stemming op het agendapunt

2023_PR_00005 - Wonen – intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) wonen – Verlenging van projectperiode project ‘rookmelders’ van IGS Wonen Zuid Oost-Vlaanderen met één jaar - Goedkeuring

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Christian Bauwens, Bart Blommaert, Hilde Bruggeman, Anna Maria Charlier, Carola De Brandt, Philippe De Coninck, Karlijn Deene, Vera De Merlier, Hilde De Sutter, Elisabet Dooms, Leentje Grillaert, Olaf Evrard, Riet Gillis, Erwin Goethals, Steve Herman, Peter Hertog, Henk Heyerick, Filip Liebaut, Bruno Matthys, Hans Mestdagh, Kurt Moens, Walter Roggeman, Koen Roman, Eric Scheire, Kenneth Taylor, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Stefaan Van Gucht, Filip Van Laecke, Martine Verhoeve, Bart Vermaercke, An Vervliet, Joop Verzele, Kristof Windels, Steven Ghysens
Stemmen voor 35
Christian Bauwens, An Vervliet, Anna Maria Charlier, Bart Blommaert, Bart Vermaercke, Bruno Matthys, Carola De Brandt, Elisabet Dooms, Eric Scheire, Filip Liebaut, Filip Van Laecke, Hans Mestdagh, Henk Heyerick, Hilde Bruggeman, Hilde De Sutter, Joop Verzele, Karlijn Deene, Kenneth Taylor, Koen Roman, Kristof Windels, Kurt Moens, Leentje Grillaert, Lena Van Boven, Marleen Van De Populiere, Martine Verhoeve, Olaf Evrard, Peter Hertog, Philippe De Coninck, Riet Gillis, Stefaan Van Gucht, Steve Herman, Vera De Merlier, Walter Roggeman, Erwin Goethals, Phaedra Van Keymolen
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2023_PR_00005 - Wonen – intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) wonen – Verlenging van projectperiode project ‘rookmelders’ van IGS Wonen Zuid Oost-Vlaanderen met één jaar - Goedkeuring 2023_PR_00005 - Wonen – intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) wonen – Verlenging van projectperiode project ‘rookmelders’ van IGS Wonen Zuid Oost-Vlaanderen met één jaar - Goedkeuring

Motivering

Motivering

De aangehaalde redenen voor het niet tijdig behalen van het vooropgestelde doel – de plaatsing van 1000 rookmelders – liggen grotendeels buiten de controle van de IGS.

De aangedragen motieven waarom het project alsnog zou kunnen slagen na verlenging, worden als realistisch beoordeeld door de administratie.

Met de huidige energiecrisis zullen naar alle waarschijnlijkheid veel energiescans worden aangevraagd en uitgevoerd. De doelgroep van de gratis energiescan wordt tevens ruimer. De projectdoelgroep zou dus beter bereikt worden.

Er wordt een extra middel toegevoegd voor toeleiding, met name de huisbezoeken van de eigen renovatiecoach.

Er kan worden ingegaan op de vraag om verlenging van de projectperiode tot en met 31 december 2023. Met een verlenging wordt een bijkomend bereik gerealiseerd en worden risicosituaties vermeden. 


Feitelijke en juridische gronden

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van de subsidies.

Provinciedecreet van 9 december 2005.

Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Provincieraadsbesluit van 12 oktober 2005 betreffende reservevorming met provinciale subsidies.

Provincieraadsbesluit van 6 oktober 2021 betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen toekenning subsidies 2021.

Projectvoorstel door IGS Wonen Zuid Oost-Vlaanderen van 24 augustus 2021.

Brief van IGS Zuid Oost-Vlaanderen van 8 december 2022.

Besluit

De provincieraad beslist:

Artikel 1

§1 Het provinciebestuur kent volgende afwijking toe op artikel 4 van het Provincieraadsbesluit van 6 oktober 2021 betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen toekenning subsidies 2021, aan IGS Zuid Oost-Vlaanderen: de projectperiode loopt tot en met 31 december 2023.


§2 De verlenging van de projectperiode wordt éénmalig toegestaan. Bijkomende verlenging is niet mogelijk. 

Artikel 2

Het provinciebestuur kent volgende afwijking toe op artikel 5, §2 van het Provincieraadsbesluit van 6 oktober 2021 betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen toekenning subsidies 2021, aan IGS Zuid Oost-Vlaanderen: de uiterlijke datum voor de bewijslevering is 15 februari 2024.

Artikel 3

De overige bepalingen van het het Provincieraadsbesluit van 6 oktober 2021 betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen toekenning subsidies 2021 blijven ongewijzigd van toepassing.