Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00002 - Mondelinge vraag van raadslid Christian Bauwens: mobiliteit provincie: fietspaden

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00002 - Mondelinge vraag van raadslid Christian Bauwens: mobiliteit provincie: fietspaden 2023_MV_00002 - Mondelinge vraag van raadslid Christian Bauwens: mobiliteit provincie: fietspaden

Motivering

Indiener(s)

Christian Bauwens

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

vr 06/01/2023 - 16:09

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

Deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

fietspaden in Oost-Vlaanderen


Concrete vraag:

Onlangs werd door de Minister van mobiliteit Peeters allerlei gegevens voor aanleg en gebruik van fietspaden herhaald via een nieuw fietsvademecum.

Oost-Vlaanderen scoort slecht, met slechts 3.4% aan enkel rijrichtingfietspaden.

Om de veiligheid van de fietser te garanderen zijn veilige fietspaden cruciaal. Veilig wil zeggen: breed genoeg en vrij liggend.

Dit ondanks het feit dat er de laatste jaren vrij hoge budgetten naar de aanleg van fietspaden gingen.

Waar liggen de pijnpunten in het fietspaden beleid, om niet meer bijna de slechtste van de klas te zijn?

Welk percentage van de gebudgetteerde bedragen is werkelijk uitgevoerd of in uitvoering voor 2022?