Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00004 - Mondelinge vraag van raadslid Christian Bauwens: Situatie recreatiedomein Nieuwdonk

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00004 - Mondelinge vraag van raadslid Christian Bauwens: Situatie recreatiedomein Nieuwdonk 2023_MV_00004 - Mondelinge vraag van raadslid Christian Bauwens: Situatie recreatiedomein Nieuwdonk

Motivering

Indiener(s)

Christian Bauwens

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

vr 13/01/2023 - 11:47

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

uitbating provincie


Concrete vraag:

Recreatiedomein Nieuwdonk ligt in habitatrichtlijngebied, maar heeft als bestemming een recreatiegebied, zoals ook vastgesteld in een visie door de deputatie op 15.09.2022.

De visie, toetsingskader en passende beoordeling zijn leidinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, zowel voor de Provincie als andere spelers in het gebied.

Voor concrete nieuwe ingrepen of activiteiten op het domein is een bijkomende passende beoordeling op microniveau nodig, dat zich naar dit kader schikt.

Tot hier de beslissing van de Deputatie.

Ondanks het feit dat er geen uitbreiding of wijziging was van de omringende handelaars en sportactiviteiten, werd er al  aan een activiteit gevraagd dit stop te zetten. Ook een horecazaak is blijkbaar ongerust over de nieuwe plannen voor het recreatiedomein. Een speeltuin zou verdwijnen, net als een grote parking.

De handelaars willen geen bruggen opblazen en willen een gesprek voeren met de provincie, maar krijgen geen reactie op hun vragen!

Graag had ik van de deputatie vernomen wat hier aan de hand is en waarom er geen dialoog opgestart wordt met de omliggende handelaars?

Of ligt de beslissing bij het Vlaams agentschap Natuur en Bos die de plannen van de Provincie doorkruist?