Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00003 - Mondelinge vraag van raadslid Olaf Evrard: Financiële problemen bij en toekomst van lokale televisiezender AVS

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00003 - Mondelinge vraag van raadslid Olaf Evrard: Financiële problemen bij en toekomst van lokale televisiezender AVS 2023_MV_00003 - Mondelinge vraag van raadslid Olaf Evrard: Financiële problemen bij en toekomst van lokale televisiezender AVS

Motivering

Indiener(s)

Olaf Evrard

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

do 12/01/2023 - 13:58

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

Deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

Uit een schriftelijke vraag van collega Christian Bauwens blijkt dat de provincie Oost-Vlaanderen  jaarlijk een overeenkomst sluit met AVS. De prestaties betreffen de aanmaak, montage en uitzending van de producties ‘TV Provincieraad’ (10x/jaar), ‘TV Provincie’ (20x/jaar) en ‘Provinciaal Jaaroverzicht’ (5 uitzendingen + compilatie) in het uitzendschema van AVS. Van deze producties worden afgeleide producties gemaakt voor sociale media. In 2020 en 2021 werd jaarlijks een vergoeding van 150.000 euro betaald. In november 2021 keurde de provincieraad een budgetverhoging goed bij de aanpassing van het Meerjarenplan waarbij de jaarlijkse vergoeding opgetrokken werd naar 175.000 euro. Daarnaast betaalde de provincie in totaal 49.000 euro voor een aantal afzonderlijke prestaties in de jaren 2020, 2021 en 2022.

Nu blijkt AVS in financieel slechte papieren te zitten. Het draait vooral  om een aantal historische overheidsschulden bij de BTW en de RSZ. Ook staat de verkoop van advertenties al jaren structureel onder druk. AVS wil nu een aantal onroerende goederen verkopen maar heeft daarvoor tijd nodig. Om de periode tot de vastgoedverkoop te overbruggen, wil de zender een schuldherschikking vragen. Een gerechtelijke reorganisatie zou het mogelijk maken om de schulden op termijn af te betalen.  

Concrete vraag:

Hoe en wanneer worden de prestaties van AVS vergoed? Wordt de vergoeding in één keer uitgebtaald of worden de respectieve prestaties pas na uitzending gefactureerd?

Kan en zal AVS zijn verplichtingen t.o.v. de provincie Oost-Vlaanderen nakomen?

De provincie Oost-Vlaanderen koesterde ooit de vrome wens om de twee Oost-Vlaamse lokale televiesiezender AVS en TEVEOOST te laten fusioneren. Zullen deze plannen opnieuw van onder het stof gehaald worden? Het blijkt immers dat de toelage die AVS als erkende regionale tv-omroep van de Vlaamse overheid krijgt om bepaalde opdrachten (zoals nieuwsuitzendingen)  te verzorgen niet langer volstaat om de kosten te dekken.