Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00006 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: maatregelen na brandstichtingen recreatiedomein De Gavers?

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00006 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: maatregelen na brandstichtingen recreatiedomein De Gavers? 2023_MV_00006 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: maatregelen na brandstichtingen recreatiedomein De Gavers?

Motivering

Indiener(s)

Greet De Troyer

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

ma 16/01/2023 - 12:52

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

Het kampeerterrein van het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen werd eind december getroffen door brandstichtingen : na een brand in de toiletten , een brand in een ondergrondse afvalcontainer zijn ook vier leegstaande caravans uitgebrand . niemand werd gelukkig gewond maar de angst en vrees voor de veiligheid blijft bestaan ;


Concrete vraag:

Welke maatregelen werden er concreet getroffen en hoe wordt de zaak verder opgevolgd .