Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: financiële problemen bij lokale televisiezender AVS

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: financiële problemen bij lokale televisiezender AVS 2023_MV_00005 - Mondelinge vraag van raadslid Greet De Troyer: financiële problemen bij lokale televisiezender AVS

Motivering

Indiener(s)

Greet De Troyer

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

ma 16/01/2023 - 12:51

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

DEPUTATIE

Duiding provinciaal belang van de vraag:

De regionale nieuwszender AVS heeft de gerechtelijke reorganisatie aangevraagd ; de provincie oost vlaanderen heeft een overeenkomst getekend omschreven als overheidsopdracht voor diensten voor een jaarlijks bedrag aan AVS 100.353 EUR (incl BTW) .


Concrete vraag:

Welke zijn momenteel de gevolgen hiervan en welke garanties worden er gegeven mbt de uitvoering van de overeenkomst .