Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadslid Vera De Merlier: Schade aan de archeologische site Ename door vandalisme

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadslid Vera De Merlier: Schade aan de archeologische site Ename door vandalisme 2023_MV_00008 - Mondelinge vraag van raadslid Vera De Merlier: Schade aan de archeologische site Ename door vandalisme

Motivering

Indiener(s)

Vera De Merlier

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

ma 16/01/2023 - 17:19

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

Provinciale Erfgoedsite Ename


Concrete vraag:

Begin januari vernielden vandalen een deel van de fundering van de elfde-eeuwse Abdij van Ename. 

Hoe is deze site beveiligd en in welke mate is ze beveiligbaar? Zijn de vandalen ondertussen gekend en wordt schadevergoeding geëist? Hoe wordt die schade bepaald inclusief vergoeding? Indien niet gekend, werd klacht tegen onbekenden ingediend en is daar enige evolutie in het onderzoek?