Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00007 - Mondelinge vraag van raadslid Martine Verhoeve: Hoe gaat het provinciale onderwijsveld om met Chatbot/Chat GPT?

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00007 - Mondelinge vraag van raadslid Martine Verhoeve: Hoe gaat het provinciale onderwijsveld om met Chatbot/Chat GPT? 2023_MV_00007 - Mondelinge vraag van raadslid Martine Verhoeve: Hoe gaat het provinciale onderwijsveld om met Chatbot/Chat GPT?

Motivering

Indiener(s)

Martine Verhoeve

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

ma 16/01/2023 - 14:09

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

Provinciaal onderwijs 


Concrete vraag:

De revolutie in artificiële intelligentie cf. de Chatbot of ChatGPT, een niet tegen te houden revolutie trouwens, vergt een andere aanpak, creatievere aanpak van leerkrachten in de scholen. Onderwijsadviseurs buigen zich hierover in alle onderwijsnetten teneinde het personeel in die zin raad te geven in deze of gene zin en ervoor te zorgen dat leerlingen/studenten hiermee op een volwassen en kritische manier leren omgaan aangezien een verbod op gebruik geen enkele zin heeft.  

Hoe wordt dit fenomeen aangepakt door het provinciale onderwijsveld en wordt het in de klassen bespreekbaar gesteld?