Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00009 - Mondelinge vraag van raadslid Kenneth Taylor: Startnota PRUP Recreatiepool Donk te Berlare

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00009 - Mondelinge vraag van raadslid Kenneth Taylor: Startnota PRUP Recreatiepool Donk te Berlare 2023_MV_00009 - Mondelinge vraag van raadslid Kenneth Taylor: Startnota PRUP Recreatiepool Donk te Berlare

Motivering

Indiener(s)

Kenneth Taylor

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

di 17/01/2023 - 09:43

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

De provincie staat in voor de opmaak van het PRUP en het betreft een provinciaal recreatiedomein 


Concrete vraag:

Dit nieuwe PRUP zorgt bij veel mensen voor heel wat onrust over de toekomst van het domein. 

Blijft de parking achteraan gelegen op het recreatiedomein behouden? 

Blijft de oppervlakte van de huidige zwemzone behouden? 

Blijft de strandspeeltuin gelegen voor het horeca gebeuren behouden?

De Zonnevallei heeft momenteel een zeer goede concessiehouder. Kan de uitbating – activiteiten, openingstijden…. –  van de feestzaal en de brasserie blijven zoals nu? Zo niet, wordt er hiervoor dan naar een oplossing gezocht?

De overeenkomst met de vzw Out of Limits m.b.t. de uitbating van een hindernissenparcours werd reeds opgezegd omdat de activiteiten strijdig zijn met specifieke bepalingen in het Decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu. Waarom wordt er niet gekeken om de activiteiten van deze vzw te verplaatsen naar een andere locatie op het domein? 

Kan de zeilclub in zijn bestaande gebouwen blijven? En kunnen er desgevallend in de toekomst instandhoudingswerken uitgevoerd worden? 

Zullen duikers nog terecht kunnen in de Nieuwdonk, zoals voorbeeld de zonale brandweer …?

Blijft het huidige domein een recreatiedomein of wordt het een natuurdomein? 

Onwetendheid leidt tot ongerustheid. Daarom de uitdrukkelijke vraag om duidelijk te communiceren met de betrokkenen en waar nodig naar oplossingen te zoeken.