Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Elisabet Dooms: handwerk en ambachten in het provinciaal onderwijs

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Elisabet Dooms: handwerk en ambachten in het provinciaal onderwijs 2023_MV_00010 - Mondelinge vraag van raadslid Elisabet Dooms: handwerk en ambachten in het provinciaal onderwijs

Motivering

Indiener(s)

Elisabet Dooms

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

wo 18/01/2023 - 18:48

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide): deputatie


Duiding provinciaal belang van de vraag: De provincie heeft beroepsscholen

STEM of STEAM onderwijs is tegenwoordig alles wat de klok slaat in het onderwijs.  Dit heeft een impact op de algemene vakken, maar ook op alle vakken die wel perfect zouden thuishoren in het beroeps- en technische onderwijs, zoals bijvoorbeeld ambachten en meer specifiek het handwerk, zoals borduurwerk, breien, weven, stofferen en knopen.

Wij hebben als maatschappij deze taken systematisch genegeerd sinds de jaren 90. Breien, naaien, knopen en weven worden bovendien gezien als ‘vrouwentaken’.  Wat het nog gemakkelijker maakte om het af te voeren van het curriculum.

Dit zijn echter nog steeds nuttige toepassingen in de maatschappij.  Denk maar aan de vele textielbedrijven die Oost-Vlaanderen heeft.  Of de het nut van bv herstoffeerwerk in een circulaire economie.

Vandaar mijn vraag:


Concrete vraag:

Ook al staat het niet in op het leerplan zouden we toch willen dat er meer aandacht gaat naar bovenstaande technieken in onze provinciale scholen.  Is de provincie Oost-Vlaanderen bereid om dit te onderzoeken om dit op te nemen?