Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Peter Hertog: Honden toelaten op recreatiedomein De Ster?

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Peter Hertog: Honden toelaten op recreatiedomein De Ster? 2023_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Peter Hertog: Honden toelaten op recreatiedomein De Ster?

Motivering

Indiener(s)

Peter Hertog

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

vr 20/01/2023 - 15:59

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

Deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

Toegang provonciale domeinen


Concrete vraag:

Honden zijn op al onze domeinen toegelaten, enkel op De Ster niet. Ik/We ken(nen) de redenen waarom daar ooit zo over beslist werd, maar bestaat de mogelijkheid dat bij alle infrastructuurwerken die plaats vinden (inkom, sporthal, parking) en ruimte voorzien wordt voor hondenweide? Of werd er nog verder nagedacht om (delen van) het domein alsnog toegankelijk te maken voor honden?