Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Vermaercke: (P)Rup Brielmeersen Deinze

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Vermaercke: (P)Rup Brielmeersen Deinze 2023_MV_00012 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Vermaercke: (P)Rup Brielmeersen Deinze

Motivering

Indiener(s)

Bart Vermaercke

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

vr 20/01/2023 - 11:58

Toelichting

Vraag gericht aan  deputatie


Duiding provinciaal belang van de vraag:

De provincie stond in voor het PRUP Brielmeersen.
Dit werd vernietigd door de Raad van State.
In overleg met de stad Deinze werd overeengekomen dat de Stad zelf een RUP zou opmaken met delegatie van de Provincie.

 De Stad Deinze slaat de handen aan de ploeg en communiceert al gestart te zijn met de opmaak van de startnota.
Er wordt gewag gemaakt dat de stad nog wacht op de eigenlijke delegatie van de provincie.

(HLN 19.01.23)


Concrete vraag:

 

  1. Wat houdt de delegatie van de provincie precies in?
  2. Waarom moet de stad Deinze zolang wachten op de provincie?
  3. Komt de nieuwe cafetaria en herinrichting van het provinciaal domein in het gedrang door de lopende procedure? Zo neen, wat is de timing?