Terug
Gepubliceerd op 26/01/2023

2023_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Blommaert: invoer rookverbod in provinciale recreatiedomeinen?

Provincieraad
wo 25/01/2023 - 14:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter; Christian Bauwens; Bart Blommaert; Hilde Bruggeman; Anna Maria Charlier; Carola De Brandt; Philippe De Coninck; Karlijn Deene; Hilde De Sutter; Elisabet Dooms; Leentje Grillaert; Olaf Evrard; Riet Gillis; Erwin Goethals; Steve Herman; Peter Hertog; Henk Heyerick; Filip Liebaut; Bruno Matthys; Hans Mestdagh; Kurt Moens; Walter Roggeman; Koen Roman; Eric Scheire; Kenneth Taylor; Lena Van Boven; Marleen Van De Populiere; Stefaan Van Gucht; Filip Van Laecke; Martine Verhoeve; Bart Vermaercke; An Vervliet; Joop Verzele; Kristof Windels; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Vera De Merlier; Greet De Troyer

Secretaris

Steven Ghysens, Provinciegriffier

Voorzitter

Phaedra Van Keymolen, Voorzitter
2023_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Blommaert: invoer rookverbod in provinciale recreatiedomeinen? 2023_MV_00011 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Blommaert: invoer rookverbod in provinciale recreatiedomeinen?

Motivering

Indiener(s)

Bart Blommaert

Verstuurd naar

Steven Ghysens

Tijdstip van indienen

do 19/01/2023 - 21:12

Toelichting

Vraag gericht aan (gouverneur / deputatie / beide):

deputatie

Duiding provinciaal belang van de vraag:

Provinciale recreatiedomeinen


Concrete vraag:

Overweegt de deputatie een rookverbod in te voeren in de domeinen of specifieker in de zwem- en speelzones cf. de federale plannen in die zin?  Een provinciale voorlopersrol in het belang van de gezondheid van de gebruikers is misschien een uitgelezen kans om te tonen waar we als provinciebestuur voor staan… of wachten we de initiatieven van andere overheden af?